Gode oversettelser

En virkelig god oversettelse bytter ikke bare ordene fra et språk til et annet. Den formidler budskapet, stemningen og hele tonen i språket, så meningen står klart og tydelig frem for den som leser teksten. En god oversettelse kan bygge bro mellom folkeslag og øke forståelsen på tvers av språk og kulturelle barrierer. Det er en utfordrende oppgave å lage så gode oversettelser, og dette er en jobb svært få er i stand til å utføre.

Man kan ikke forvente profesjonelle oversettelser av hvem som helst. En profesjonell oversettelse er gjennomarbeidet, og forutsetter inngående kjennskap til både språket det oversettes til og språket det oversettes fra. Og ikke minst til kulturen bak språket.

Som mange oppdager når de prøver å bruke engelsk, tysk, spansk eller fransk de har lært på skolen ute i den virkelige verden, er språk mye mer enn bare ord. For å beherske språket til fulle, må man kjenne til spesielle setninger, faste uttrykk, humoristiske vendinger og mye mer. Før alt dette er på plass, mestrer man ikke språklige finesser. Og uten små detaljer og nyanser blir en oversettelse aldri veldig god. Uten finesser er det nærmest umulig å videreformidle undertoner og stemninger, og dette fører til at virkelig gode og leseverdige tekster mister verdi når språket endres.

Velg riktig oversetter

For å få alle finessene med i oversettelsen, er det avgjørende at man finner den helt riktige personen til å utføre oppgaven. Det kan for eksempel være en tospråklig oversetter som har bodd i lengre perioder i to forskjellige land, og som derfor mestrer begge språk helt ned til minste detalj. Selv små feiltagelser i ordstillingen får raskt en oversettelse til å virke uprofesjonell. Det er bare språknerder og profesjonelle oversettere som klarer å oversette på den måten som gjør at man ikke merker at teksten er oversatt.

Man kan også velge en kvalifisert translatør. Mens hvem som helst i prinsippet kan kalle seg oversetter, er statsautorisert translatør en beskyttet tittel man bare kan bruke hvis man har bestått den svært krevende offentlige translatøreksamen.

Translatører og virkelig dyktige oversettere er i stand til å oversette undertekster til filmer, bøker, bruksanvisninger og alt annet uten at tekstene mister mening, relevans eller betydning. I en verden med stadig større globalisering er denne ferdigheten høyt etterspurt, og derfor kan det være vanskelig for den enkelte virksomhet å finne en dyktig translatør som kan gjøre de nødvendige oversettelsene.

Heldigvis er det mulig å overlate dette til et internasjonalt oversettelsesbyrå, med et nettverk av høyt kvalifiserte oversettere og translatører, som kan være behjelpelige med både store og små oppgaver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *