Kategoriarkiv: Historie

Møter

Møterom – Ta ansvar som deltaker!
Nesten uansett hvor du jobber , vil du kjenne at kalenderen din svært raskt blir booket opp av møter. Møter er en integrert del av de fleste norske arbeidsdager, som på mange måter er helt fint. Vi trenger ofte å holde møter for å dele informasjon, planlegge prosjekter, ta avgjørelser, osv. Men møtene er også en tid waster som stjeler tid fra oss, og de er ikke alltid effektive og produktive. Som deltaker kan du selv ta ansvar og sette krav, slik at du ikke føler at du spiller tid med irrelevante og ineffektive møter i travle dager. Jeg har selv opplevd hvordan møtene blir mye mer effektive med små, men viktige endringer.

Er du lei av for mye av din tid går på møter, så still krav og ta ansvar som deltaker. Du kan gjøre dette på flere måter. Først av alt, kan du melde deg som møteleder, hvis det ikke allerede er en. Det er veldig viktig for et vellykket møte at det er en eller flere ansatte som tar ansvar for møtet .

Før møtet
Før møtet, handler det om at du stiller krav om å motta en agenda og se listen over andre deltakere, slik at du kan forberede deg. Kanskje du kan på grunnlag av dagsorden vurdere om du kan unnvære møtet , og dermed spare tid. Du kan forvente at møteleder allerede har booket et møterom. Det vil også være til stor hjelp i forberedelsene dine hvis du er informert på forhånd om hva slags møte du er invitert for, og hva som forventes av deg. Forventes det at du skal bidra til å ta beslutninger, må du dele din kunnskap med kolleger, gi tilbakemeldinger eller innspill på et prosjekt eller er det noe annet på agendaen.
Læs videre Møter